Friday, December 16, 2011

1/99 Rahmat

Assalamualaikum..

Rasulullah pernah bersabda dalam menguraikan sifat al-Rahman dan al-Rahim Allah swt yang bermaksud: "Allah menciptakan 100 rahmat, satu rahmat dibahagikan kepada seluruh isi dunia ini, sedangkan 99 bahagian lagi dibahagikan di akhirat (iaitu di dalam sturga)." (Riwayat Muslim)

Jadi secara kasarnya, kesenangan di dalam syurga itu adalah 99 kali ganda berbanding kesenangan di dunia sekarang ini.. Inilah pesona yang mampu menggerakkan Mukmin memburu baki 99 rahmat yang ditahan di sisi-nya.........


No comments:

Post a Comment